Lidt om mig

Jeg afsluttede landbrugsuddannelsen i år 2007 og købte derefter en landbrugsejendom med svineproduktion og jordtilliggende, som jeg solgte i år 2015. 

Efterfølgende uddannede jeg mig til agrarøkonom og finansøkonom.